Tajemniczy ogień

Jak wiadomo Freddie  pochodził z Parsów. Dla laika jest to niezwykła grupa ludzi o nieznanym rodowodzie i miejscu istnienia;  dla wtajemniczonych, grupa Persów, którzy uciekli z Persji w VII wieku przed Islamem.

Kim są
Freddie Mercury jako dziecko

Freddie Mercury jako dziecko, fot. z boksu Freddie Mercury Solo

Ci ludzie, po swojej ucieczce, rozproszyli się po świecie. Zamieszkują do dzisiaj  w niewielkiej liczbie tereny Indii, Europy Ameryki Pn i Afryki. Ich niewielka garstka przetrwała na terenie dzisiejszego Iranu. Mają swoja świątynię ognia w mieście Yazd. Ich religia jako pierwsza na świecie jest monoteistyczną.

Czczą oni ogień, który płonie już od kilku tysięcy lat bez przerwy. Ich świętą księgą jest Awesta, największą część tworzą Gaty, inaczej teksty religijne, które spisał sam Zaratustra.

Jeszcze w czasach przedislamskich, za panowania dynastii Sasanidów, Zaratusztrianizm był religią państwową. To z niego później czerpały trzy największe religie monoteistyczne: najpierw Judaizm, potem Chrześcijaństwo, a następnie Islam.

Zaratusztrianie wierzą w Sąd Ostateczny, niebo i piekło. Wierzą, że istnieje siła zła: diabeł, a także że nadejdzie Mesjasz. Te poglądy silnie oddziaływały na inne wielkie religie.

Ilu ich jest

Do VII wieku w Iranie religia ta utrzymywała się jako religia większości, potem, po najeździe arabów, stała się religią mniejszości.

Muzułmanie mówią o wyznawca Zaratustry jako czcicielach ognia.

Obecnie na terenie Iranu jest około 40 tys. wyznawców Zaratusztrianizmu.

Mimo, że konstytucja gwarantuje im prawo do swobodny tego wyznania, to są oni prześladowani.

Na świecie jest około 250 tys. wyznawców, czyli w porównaniu do liczby ludności świata niewielu. Najliczniejszą grupę wśród Parsów stanowią Indyjscy Parsowie, jest ich około 150 tys. Zamieszkują oni tereny Indii, są potomkami Parsów, którzy musieli opuścić Iran przed Islamem. Zamieszkują oni także inne obszary świata, zarówno USA, jak i inne państwa na świecie. Spora społeczność osiedliła się w Wielkiej Brytanii.

Ich językiem jest język Awesta, czyli język księgi. Dzieci w wieku siedmiu lat przechodzą coś w rodzaju chrztu, obrzędu nawet podobnego do Komunii. Podczas ceremonii dzieci ubrane są w białe stroje i przepasane paskiem z wełny. Idą do świątyni i tam dokonują uroczystego przyjęcia do grona wyznawców.

W co wierzą

Ahura Mazda jest Panem Mądrość, zaś jego przeciwieństwem jest Angra Mainju.

Są trzy główne zasady jakimi powinni się kierować wyznawcy Zaratustrianizmu w życiu:

  • Dobre Słowa
  • Dobre Myśli
  • Dobre Czyny
Przedstawienie Ahury Mazdy w Persepolis, fot.: Marco Prins, www.livius.org

Przedstawienie Ahury Mazdy w Persepolis, fot.: Marco Prins, www.livius.org

Ahura Mazda stworzył świat, oraz wszystko, co jest dobre.

Poprzez istoty świetliste stworzył to w siedem dni, oprócz ognia.

Po tym zostawił to w stanie bezcielesnym, wstrzymał upływający czas aby odpocząć.

Czyli można stwierdzić, że mamy tu małe podobieństwo do stworzenia świata.

To była pierwsza epoka świata.

Wszystko co zostało stworzone, było doskonałe, statyczne i niezmienne.

Potem, gdy stworzył ogień puścił wszystko w ruch, w ten sposób mamy upływ czasu oraz cielesność.

Potem wszystko to zostało skażone przez Angra Mainju i zniszczył wszystko co rozkwitało, spowodował śmierć pierwszego człowieka i byka oraz popsuł nieskalaną czystość ognia tworząc dym.

Jest to epoka zmieszania, czyli walki dobra ze złem, w tej epoce żyjemy.

Na jej końcu będzie sąd ostateczny, na którym Ahura Mazda oddzieli to co złe od dobra, będzie doskonały porządek, nastąpi trzecia epoka Królestwa Bożego na ziemi.

Rzeźba parsów autorstwa Luke'a Perry'ego w Oldbury, fot. http://www.halesowennews.co.uk

Rzeźba 3D parsów Farohar autorstwa Luke’a Perry’ego w Oldbury, fot. http://www.halesowennews.co.uk

Jeśli chodzi o życie po śmierci dusza traci swoją cielesność aż do sądu ostatecznego, następnie, idą mostem dzielącym na niebo czyściec, piekło.

Na moście stoi Mitra, który rozlicza z dobrych uczynków, myśli i słów, kiedy dobro przeważa czeka ona na sąd ostateczny gdzie na powrót dostaje cielesność i z powrotem wraca na ziemię by powiększyć grono „sprawiedliwych’’.

Natomiast jeśli przeważy zło, wówczas idzie do piekła stamtąd nigdy nie wyjdzie, jest pod kontrolą Angry Mainju. Cierpi katusze, gdy szale się wyrównają dusza trafia do krainy umarłych gdzie staje się szarym cieniem i nie może zaznać radości i smutku.

Jeśli chodzi o mesjanizm to jest to napisane w starszej Awescie, gdzie mówi, że Zaratustra nie umarł, lecz zanurzył się w jeziorze Kasaojia w Pamirze i tam przed samym sądem ostatecznym ma wejść dziewica, która zostanie zapłodniona przez nasienie Zaratustry i urodzić Saoszjanta mesjasza, który poprowadzi zastępy sprawiedliwych do ostatniej walki ze złem.

Jeśli chodzi o zmartwychwstanie to wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli, mają ponownie zmartwychwstać, czy byli dobrymi, czy złymi.

Rozpoznają swoich bliskich krewnych rodziców i dzieci i ponownie będą rozdzieleni by trafić do Nieba bądź Piekła.

Zostanie odprawione nabożeństwo, a zbawieni będą mogli napić się Haomy napoju nieśmiertelności.

Według Zaratusztrianizmu człowiek jest dziełem Ahury Mazdy, jednak ma wolna wolę, może się sprzeciwić i wybrać zło. Jednak z natury jest dobry i jego powołaniem jest stanąć do walki dobra ze złem po stronie Ahury Mazdy.

Obowiązkiem człowieka jest dbanie o czystość duszy. Sposób ubierania się jedzenia itp.

Jeśli chodzi o pochówek jest on dość drastyczny, mianowicie ciało jest pozostawione na żer sępów. Pozostawiano je w wieżach.

Obecnie chowa się w sarkofagach i grobach z betonu, w zależności miejsca zamieszkania.

Freddie Mercury najpierw miał uroczysty pogrzeb, potem został poddany kremacji.

Ogień jest najczystszy i zajmuje specjalne miejsce w świątyni, czyli centralnym punkcie.

Jest on podtrzymywany przez cały czas.

Jego miejsce świętości zaczęło się za panowania dynastii Achemenidów, gdzie budowane były specjalne ołtarze, gdzie palił się ogień.

Wokół ołtarzy zaczęto budować Świątynie Ognia.

Wierzono, że jeśli się pali nieprzerwanie od stu lat, to daje moc uzdrawiania i spełnienia życzeń.

Opracowanie: Małgorzata Piotrowska.